Societat Doctor Alonso

Agenda

Treballs

Noticies

Idiomes

El desenterrador

EL DESENTERRADOR


Aquest és un projecte de creació i recerca escènica al voltant del cos i les paraules. Un procés de recerca dut a terme per un equip multi-disciplinar, que s'ha implementat en una sèrie de residències-tallers a diferents llocs d'Espanya i Sud-amèrica.
Procés que es va ha continuar durant els anys 2015-2016 amb la creació i estrena d'una peça escènica i la implementació d'un nou dispositiu d'instal·lació-viva de formació i pro-comú que porta per títol l'excavació permanent.
El Desenterrador posa la mirada en la paraula, la seva corpología i la seva relació amb el cos i l'acció.
Com el seu nom indica és una eina que serveix per desenterrar paraules en sentit real i figurat. Treballa amb paraules en desús, paraules el significat de les quals ha canviat, paraules referides al sistema ètic i moral, i paraules tabú.
La corpología de les paraules és aquella propietat que tenen no solament de crear i assenyalar el món físic, sinó la de generar un món ètic, un sistema polític i un ordre social.
Aquest projecte vol indagar en l'estreta i canviant relació que es produeix entre les paraules i el seu ús, i les accions que d'elles es deriven. Una relació d'anada i volta que dóna sentit i cos a la nostra forma d'habitar el món.
En aquests moments en els quals sembla que el llenguatge tendeix a la simplificació, a la sinterització (via tecnologia) i a una certa globalització volem parar i observar aquest procés amb deteniment per mirar-nos i mirar d'entendre aquests processos i les seves conseqüències en els nostres cossos i la nostra forma d'accionar-los.
Aquest projecte ho hem desenvolupat fins avui amb la col·laboració intensiva de : Jordi Claramonte, Jaime Conde Zalazar, Barbara Sanchez i Silvia Zayas.

web El Desenterrador