Societat Doctor Alonso

Agenda

Treballs

Noticies

Idiomes

Y los huesos hablaron

VIDEO

Fets sagnants, desaparicions, anihilament de cultures senceres... A tots dos costat de l'Atlàntic s'han produït fets com aquests, per exemple a l'Espanya de la guerra civil, els desapareguts encara esperen ser exhumats, i a Mèxic, on pobles sencers han estat anorreats en bene ci d'una suposada unitat de la pàtria. Un col·lectiu escènic català i un altre de mexicà utilitzen les paraules i també el cos com a instruments per a re exionar sobre aquests fet però, especí cament, sobre com s'han explicat posteriorment a les poblacions de cada país, creant narracions falses i interessades que amaguen realitats crues i sagnants.
És aquest, doncs, un espectacle sobre el passat? En part sí, però també sobre el present, pèrquè els mecanismes d'invisibilització dels con ictes segueixen funcionant i mirant d'ofegar unes realitats poc visibles però presents, que segueixen originant encara avui tensions polítiques i socials.
És una proposta escènica gestada en tallers i residències a Espanya i Mèxic que neix del procés d'investigació d'El desenterrador, una experiència en la qual s'investigava la "corpologia" de les paraules o, dit d'una altra manera, la capacitat que tenen els mots de generar un món ètic, un sistema polític i un ordre social concret.

-----

Societat Doctor Alonso i Teatro de Babel
Direcció
Sofía Asencio i Aurora Cano
Dramatúrgia
Tomàs Aragay i Camila Villegas
Creació i interpretació
Sofia Asencio, Nilo Gallego, Hipólito Patón, Ramon Giró, Lluc Baños
Convidat especial
René Pacheco (Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica)
Escenografia
Lluc Baños
Vestuari
Societat Doctor Alonso
Vídeo
Ivó Vinuesa
Disseny d'il·luminació
Cube.bz
Disseny de so / concepció sonora
Nilo Gallego, Ernesto Anaya
Producció
Imma Bové i Mariana Tejeda
Comunicació i distribució
Maja Cecuk / Societat Doctor Alonso (Espanya) i Teatro de Babel (Mèxic)