Societat Doctor Alonso

Agenda

Treballs

Noticies

Idiomes

CONTRAKANT

CONTRAKANT és un procés de recerca en contra de la idea d'espai a partir dels a prioris kantians.

Un treball en procés que es estrenarà en el Mercat dels Flors en la temporada 2019-20.


Components de la recerca: Jaime Vallaure, Tamara Ascanio, Sofia Asencio i Tomas Aragay