Societat Doctor Alonso

Agenda

Treballs

Noticies

Idiomes

16/04/2012

introducció a la introducció

Aquest any ens endinsem en un nou projecte d'investigació. Aquest projecte amb el títol de Introducció a la introducció parteix del concepte de moviment d'Aristòtil:

Moviment: observació del procés d'actualització d'una potència

A traves d'aquest primer enunciat ens proposem una serie de preguntes sobre el moviment en relació a l'esser racional que l'articula (*Alfonsina).

Què es mou? Què és el que mou el que es mou? Perquè es mouen? Com es mouen?. Preguntes òbviament generalistes i pròpies d'una aproximació quotidiana i simple.

* Anomenem Alfonsina (nom que originàriament vol dir: "aquella guerrera totalment preparada pel combat") al nostre objecte d'observació en un desplaçament que ens permeti una distancia necessària per aquest estudi.