Societat Doctor Alonso

Agenda

Treballs

Noticies

Idiomes

05/09/2013

nou projecte

 

EL DESENTERRADOR

Aquest és un projecte de creació i investigació escènica al voltant del cos i les paraules.
Un procés d'investigació dut a terme per un equip multidisciplinari, que s'implementés en una sèrie de residències-tallers a diferents llocs d'Espanya i Sud-amèrica.
Procés que acabarà culminant en la creació i estrena d'una peça escènica.

"El desenterrador" vol posar la mirada en la paraula, la seva CORPOLOGIA i la seva relació amb el cos i l'acció.

La CORPOLOGIA de les paraules és aquella propietat que tenen no només de crear i assenyalar el món físic, sinó la de generar un món ètic, un sistema polític i un ordre social.

Aquest projecte vol indagar en l'estreta i canviant relació que es produeix entre les paraules i el seu ús, i les accions que se'n deriven.
Una relació d'anada i tornada que dóna sentit i cos a la nostra forma d'habitar el món.

En aquests moments en què sembla que el llenguatge tendeix a la simplificació, a la sinterització (via tecnologia) i a una certa globalització volem parar i observar aquest procés amb deteniment per mirar-nos i mirar d'entendre aquests processos i les seves conseqüències en els nostres cossos i la nostra forma d'accionar.

Un projecte que es desenvoluparà durant el 2013/14 en tres fases diferents. Primer la recol · lecció de paraules sobre les que investigar. En una segon estadi les trobades-tallers, en diferents contextos, en els quals investigar i generar trames de discurs corporal i verbal. Finalment la creació d'una peça escènica que reculli i comparteixi amb el públic tot aquest procés de treball.

Aquest projecte el desemvoluparem amb : Jordi Claramonte, Jaime Conde Zalazar, Barbara Sanchez and Silvia Zayas.

 

 

06/02/2013

Taller de dansa

22 al 26 -- abril-april

LEAL.LAV La Laguna. Tenerife

---------------------------------------

L'acció com a principi pragmàtic

Pràctic.
Referent a l'acció, i no a l'especulació.
Pragmàtic.
En el sentit d'aquell principi que redueix veritat a útil.
Aquesta concepció de pensament podria portar-nos a un ús utilitari i interessat de l'acció. La utilitat pot ser una fi en si? O és aquella eina que em permet donar cos als meus actes?
Nosaltres posarem l'atenció en el què fer, sense buscar el para què.
Abordant la presa de decisions com una qüestió individual, un posicionament.
Com entendre utilitat sense pensar en para què?
Anem a treballar amb enunciats molt curts.
Amb accions que provindran de verbs que no necessitin complements, o millor, als quals els amputem el seu complement.
ej:

     Estic menjant (intransitiu)
     Clareja
     Surto (al carrer)
     Pablo trenca (la televisió)
     A Rosa li agrada (ballar)

I observem que passa